FAQ

How do I place an order?

​​I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.​

 
 
Payment and Shipping

 

​I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.​

 
 
Secure Ordering & Payment Options

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.​

 
 
Returns & Refunds
 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.​

CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

DỊCH VỤ GIAO NƯỚC TẬN NƠI

QUẬN 7 - NHÀ BÈ

CÔNG TY TNHH TM DV THỦY LAM

Mã số doanh nghiệp: 0308250235  

Văn phòng: E17 Khu tái định cư Phú Mỹ, đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, Quận 7

Chi nhánh: 34 đường 77, Phường Tân Quy, Quận 7

ĐT: (028) 730 66 990 - 0901 300 113  

Nuockhoangvinhhao.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon